Uz.Dr..Muhammet KIZMAZ
17 Ağustos 2018

KişiselBilgiler


AdSoyad                                                   : Muhammet KIZMAZ

DoğumTarihi                                             : 01/11/1984

DoğumYeri                                                : Konya

MedeniDurumu                                         : Evli

AskerlikDurumu                                       : Yaptı  

İş Deneyimi/Çalıştığı Birimler


 

2009 – 2011 Konya EAH Acil Tıp Kliniği, Acil Asistanlığı

2012 – 2013 Selçuk Unv. Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği/ Asistanlık

2013 – 2016 Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Kliniği / Asistanlık

2016 – 2017 Konya Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi (Uzman Hekim/ Aile Hekimliği)

2017- Devam Ediyor ; Sivas Gemerek Devlet Hastanesi (Uzman Hekim/Aile Hekimliği)

           

            Eğitim Bilgileri


2013 – 2016 Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği ABD Aile Hekimliği Asistanlığı

2012 – 2013 Selçuk Unv. Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği/ Asistanlık

2009 – 2011 Konya EAH Acil Tıp Kliniği, Acil Asistanlığı

2002- 2009 İstanbul Tıp Fakültesi

1998 – 2002 Konya Selçuklu Dolapoğlu Anadolu Lisesi

1995-1998 Konya Hadim Çok Pragramlı Lisesi/Ortaokulu

1990-1995 Konya Hadim Merkez İlkokulu

                    Sertifika,Seminer,Kongre ve Çalıştay Bilgileri


 

             İş Yeri Hekimliği Belgesi 

              Klinik Toksikoloji Sertifikası

             Tütün Bağımlılığı Tedavisi eğitimi Katılım Belgesi

              6.Ulusal Acil Tıp Kongresi 2010

              Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) Uygulayıcı Kursu Katılım Belgesi

              TEMD Troid Hastalıkları Kursu 16 Şubat 2013

              Vertigo Tedavisinde Güncel Yaklaşım Sempozyumu

              Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 2013

              Orta Düzey İstatistik Analiz sertifikası

              12. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi

              Aile Hekimleri 2014 Ulusal Kongresi

              Yenidoğan Sağlığı Eğitim Programı

              Selçuk Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri

              Aile Hekimleri Yenidoğan Kursu Sertifikası

              6. Ulusal Aşı Sempozyumu 2015

              Diyabete Bakış 2014 Sempozyumu

              Troid hastalıkları Kursu 2015

              9.Aile Hekimliği Güz Okulu 2015

              Endokrin Aciller Kursu Konya 2016

              Kaliteli Yaşam ve Doğru Beslenme Stratejileri Sempozyumu

              Tüm Yaşam Sürecinde Doğru Beslenme Sempozyumu

              Selçuk Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri 2013 organizasyon komitesi üyeliği

             

 

          Eserler

    


 

           Uluslararası Yayınlar:

 • 1-Kızmaz M, Marakoğlu K, Kıyıcı A, Ay E. Plasma netrin-1 levels significantly increase in smokers. Clin Biochem. 2016 Jul;49(10-11):832-4.
 • 2-Ay E, Marakoğlu K, Kizmaz M, Ünlü A. Evaluation of Netrin-1 Levels and Albuminuria in Patients With Diabetes. J Clin Lab Anal. 2016 Nov;30(6):972-977.
 • 3-Kamile Marakoğlu, Nisa Çetin Kargın, Rahime Merve Uçar & Muhammet Kızmaz. Evaluation of pharmacologic therapies accompanied by behavioural therapy on smoking cessation success: a prospective cohort study in Turkey
 • 4-Ulu H, Marakoglu K, Akyürek F, Kizmaz M. Evaluation Of Urinary Iodine Levels and Thyroid Function Tests in Pregnant Women And Their Infants.Acta Endo (Buc) 2017 13: 47-52

          

          Ulusal Yayınlar:

 • 1-KIZMAZ Muhammet; MARAKOĞLU Kamile. Kurşun Zehirlenmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics, 2016, 7.3: 38-45.
 • 2-Ay ME, Kızmaz M, Kargın NÇ, Marakoğlu K. Konuşma Bozukluğu ile Seyreden Bir Miksödem Olgusu. Smyrna Tıp Dergisi 2016;6(2):45-7.
 • 3-Nazire Belgin Akıllı, Ramazan Köylü, Bekir Opuş, Muhammet Kızmaz, Yahya Kemal Günaydın, Başar Cander. Journal of Academic Emergency MedicineAkademik Acil Tıp Olgu Sunumları DergisiCase ReportsThalamic Infarct due to Electrical Injury. JAEMCR 2014; 5: 244-6.

           Uluslararası Sunumlar:

           

            1-Marakoğlu K,Kargın N Ç, Uçar RM, Kızmaz M.Evaluation of smoking   

                characteristics and success prevalence of the patients admitted to a smoking          

                cessation clinic in Turkey.20th Wonca Conference, 22-25 October,  2015,    

                İstanbul, Turkey. Poster sunu.

                   

             2- Marakoğlu K, Kızmaz M, KargınNÇ, SazakS,  AltınokA,Ay ME, AyrancıA,   

                CebeciAB, Duran R,  AltunA.Evaluation the Results Of A Health Scan Conducted İn

                A Rural District of Konya.20th Wonca Conference, 22-25 October,  2015, İstanbul,     

                Turkey. Poster sunu.

              3-Kamile MARAKOĞLU,Muhammet KIZMAZ,Hüsamettin VATANSEV,Beyza     

                 SARAÇLIGİL. Plasma Hsps Levels Significantly Increase In Smokers.16.

                 Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi DAAHK 2017. Poster sunu.

            Ulusal Sunumlar:

 • 1-Ramazan Köylü , Nazire Belgin Akıllı , Lütfullah Altıntepe , Öznur Köylü , Ayşe Işık Kınacı , Muhammet Kızmaz , Raziye Yazıcı. Kazayla antifriz içimine bağlı akut böbrek yetmezliği. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 06 - 09 Mayıs 2010 / ANTALYA. Sözel Sunu
 • 2-Nazire Belgin Akıllı, Ramazan Köylü, Bekir Opuş, Muhammet Kızmaz. Elektrik Çarpmasına Bağlı Serebral İnfarkt Olgu Sunumu. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 06 - 09 Mayıs 2010 / ANTALYA. Sözel Sunu
 • 3-R Köylü, B Cander, Z.D Dündar, N.B Akilli, A Işik, M Kizmaz. Toksikoloji Yoğun Bakima Yatirilan Hastalarin Genel Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA. Sözel Sunu
 • 4-R Köylü, Z.D Dündar, N.B Akilli, M Kizmaz, B Opuş, B Can. Patates Zehir Olabilir Mi? VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA. Sözel Sunu
 • 5-B Cander, A Işik, R Köylü, Z.D Dündar, N.B Akilli, M Kizmaz. Atipik Prasentasyonlu Tolosa Hunt Sendromu: Olgu Sunumu. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA. Poster sunu
 • 6-Kızmaz M, Marakoğlu K, Avcı A. Akut İnferior Myokard İnfarktüsü; Olgu sunumu. Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 2013, 25-28 Nisan 2013 Rixos Hotel/Konya. Poster sunu.
 • 7-Kızmaz M, Marakoğlu K,Sunam GS. Akciğer Kanserinde Akciğer Grafisi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 2013. Pine Bay Hotel KUŞADASI-15-19 Mayıs 2013.Poster sunumu.
 • 8-Kızmaz M,Marakoğlu K, Öncel M. Pektus Ekskavatum Deformitesinin Nuss Yöntemi İle Minimal İnvaziv Olarak Düzeltilmesi; Olgu Sunumu.12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 2013. Pine Bay Hotel Kuşadası-15-19 Mayıs 2013.Poster Sunumu.
 • 9-Kızmaz M, Marakoğlu K, Öncel M. Sekonder Spontan Pnömotoraks; Olgu Sunumu. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 2013. Pine Bay Hotel Kuşadası-15-19 Mayıs 2013. Poster sunumu.
 • 10-Marakoğlu K,Kargın NÇ, Kızmaz M, Uçar RM, Ayrancı A. Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Medikal Tedavilerden Vareniklin ve Bupropion’un Sigara Bıraktırma Oranlarının Değerlendirilmesi. 7. Aile Hekimliği Güz Okulu. 25-29 Eylül 2013. Rıxos Sungate Hotel Antalya. Sözel Sunu.
 • 11-Kızmaz M, Marakoğlu K, Armutlukuyu M. Konuşma Bozukluğu İle Başvuran Tanıda Geç Kalınmış D Marakoğlu K il Bağı:Olgu Sunumu. 7. Aile Hekimliği Güz Okulu. 25-29 Eylül 2013. Rıxos Sungate Hotel Antalya. Poster sunumu.
 • 12-Ay ME, Marakoğlu K,Kızmaz M. Genç Kadın Hastada Subakut Tiroidit. 7. Aile Hekimliği Güz Okulu. 25-29 Eylül 2013. Rıxos Sungate Hotel Antalya. Poster sunumu.
 • 13-Ay ME,  Kızmaz M, Kargın NÇ,Marakoğlu K.Konuşma Bozukluğu İle Seyreden BirMiksodem Olgusu.9. Aile Hekimliği Güz Okulu.1-5 Mayıs 2015. Susesi  Hotel Antalya. Poster sunumu
 • 14-Kızmaz M, Marakoğlu K, Armutlukuyu M.IG A Nefropatisi.9. Aile Hekimliği Güz Okulu.1-5 Mayıs 2015. SusesiHotel Antalya. Poster sunumu
 • 15-Kızmaz M, Sazak S,Marakoğlu K.Ağrısız Postpartum Tiroidit.9. Aile Hekimliği Güz Okulu.1-5 Mayıs 2015. Susesi Hotel Antalya. Poster sunumu

              Projeler:

 

 • 1-Kızmaz M. Kamile MARAKOĞLU “Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerde Periferik Arter Hastalığı ve Netrin-1 Seviyesinin Değerlendirilmesi” Araştırma Projesi, Proje No: 14102048, 2015. (Uzmanlık Tezi)
 • 2-Kamile MARAKOĞLU, Kızmaz M. “Tütün Kullanimi İle Hsp 27, Hsp 40, Hsp 60, Hsp 70 Ve Hsp 90 İlişkisi” Araştırma Projesi, Proje No: 15401179, 2016.