Hedeflerimiz
12 Aralık 2017

 

 

             Bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu hasta odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan, hasta ve çalışan memnuniyetinin üst düzeye ulaştığı tıbbi bakım hizmetlerinin sunulduğu bir sağlık kuruluşu olmak.