Değerlerimiz
05 Eylül 2018

DEĞERLERİMİZ

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak, 
İnsani ve etik ilkelere bağlı kalmak,
Sürdürülebilir ve iyileştirilebilir kaliteden ödün vermemek,
Sosyal sorumlulukların bilincinde ve örnek olmak,
Disiplin ve adalete bağlı kalmak,
Hasta ve hasta yakılarının memnuniyetini her koşulda birincil hedef kabul etmek,
İş ortaklarımız ile olan ilişkilerimizde güven ve iyi niyeti ön planda tutmaktır.