Doğrudan Temin İlanları
23 Mart 2022

 İlaç Alımı İlaç Alımı07.02.2022 10:00:00 
 Tıbbi Sarf Alımı Tıbbi Sarf Alımı 07.02.2022 10:00:00
İlaç Alımı Şubat 2 İlaç Alımı Subat 2  09.02.2022 08:00:00
İlaç Alımı Şubat 3 İlaç Alımı Subat 3  15.02.2022 15:00:00
FİSTÜL İĞNESİ ŞUBAT FİSTÜL İĞNESİ ŞUBAT 15.02.2022 15:00:00
DİŞ ÜNİTİ DENTAL KREŞUAR DİŞ ÜNİTİ DENTAL KREŞUAR.pdf 14.03.2022 08:00:00
ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ.pdf 14.03.2022 08:00:00
TEK FAZLI BONDİNGTEK FAZLI BONDİNG.pdf 17.03.2022 08:00:00
İLAÇ MART2İLAÇ MART 2.pdf 23.03.2022 08:00:00