Hasta Hakları
14 Mart 2022

HASTALARIMIZIN;

 Bilgi Edinme Hakkı

 • Hastalığıyla ilgili tüm bilgileri almak,
 • Kendisine uygulanacak olan girişimler ve bu girişimlerin risk ve yararlarını bilmek,
 • Kendisine uygulanabilecek alternatif tedaviler konusunda anlaşılabilir bir dille bilgi edinmek,
 • Kendisine hizmet veren sağlık personeli hakkında her türlü kimlik ve mesleki bilgiyi sorgulamak,
 • Tedavinin herhangi bir aşamasında ikinci bir uzman görüşü alma,

 

Tıbbi Bakım ve Tedavi Hakkı

 

 • Saygın bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmak,
 • Sağlık kuruluşunu, hekimini ve diğer sağlık personelini seçebilmek ve değiştirebilmek,
 • Kendisiyle ilgili tıbbi kararlara ve tedavi planına katılmak veya reddetmek,  Tıbbi bakıma her an ulaşabilmek,
 • Irk, dil, din ayrımı gözetmeksizin eşit olarak sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

Aydınlatılmış Onam

 • Hastanın her türlü girişim için bilgilendirilerek onayının alınmasını isteme hakkı vardır

 

Mahremiyet ve Özel Hayata Saygı

 • Hastaların mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle yürütülür.
 • Hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin tıbbi müdahale sırasında hasta yanında bulunmasına izin verilmez. Ancak, tıbben sakınca olmayan hallerde hastanın yanında bir yakınının bulunmasına izin verilebilir.
 • Hastaya ait tüm bilgiler, yalnızca hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

 

Tıbbi Kayıtların Saklanması

 • Tüm bilgilerin gizlilik esaslarına uyarak saklanması,
 • Tıbbi kayıtların tam ve doğru olarak korunması,
 • Bu kayıtlara kendisi veya yetkili kıldığı kişi tarafından istenildiğinde ulaşabilme hakkı vardır.

 

Başvuruda Bulunma Hakkı

Hastanın hastanede kolayca ulaşabileceği, kendisini dinleyen, sorunlarını rahatça ifade edebileceği bir başvuru mekanizmasını bulma hakkı vardır. Hastalarımızın haklarını koruyan ve gözeten bir hastane olarak Sivas Gemerek Devlet Hastanesi Hasta Hakları birimi ile sizlere en iyiyi sunmaya devam etmektedir.


HAKLARI VARDIR